Budovalmentajien säännöt

1. Budo on tie itsensä ymmärtämiseen. Ruumiin ja mielen toimintojen yhdistäminen ja oman potentiaalin löytäminen on budoharjoittelun korkein päämäärä.

2. Kuten luonto rakastaa ja suojelee kaikkea elävää kasvamaan ja kehittymään, niin valmentajan täytyy opettaa jokaista oppilasta parhaalla taidollaan ja ilman syrjintää tai puolueellisuutta. 

3. Älä arvostele muita taistelutaitoja tai opettajia. Vuori ei naura jokea sen mataluuden vuoksi, eikä joki puhu pahaa vuoresta sen liikuntakyvyttömyyden takia. Joka asialla on omat erikoispiirteensä ja paikkansa elämässä. Puhu pahaa toisista ja paha tulee varmasti takaisin sinun luoksesi.

4. Budo alkaa ja loppuu kohteliaisuudella, ei vain muodollisesti, vaan myös sydämessä ja mielessä. Kunnioita omaa opettajaasi ja ole kiitollinen jokaiselle, joka auttaa sinua omassa kehityksessäsi. Hän, joka jättää tämän huomioonottamatta, ei pidä myöskään odottaa kunnioitusta omilta oppilailtaan.

5. Jopa 6 cm pituisella madolla on 3 cm ylpeyttä. Jokainen ihminen kunnioittaa omaa itsetuntoaan. Sen vuoksi älä suhtaudu väheksyvästi kehenkään, äläkä loukkaa kenenkään itsekunnioitusta. Kohtele jokaista kunnioittavasti ja Sinua tullaan kunnioittamaan. Suhtaudu ihmisiin halveksuvasti ja Sinua tullaan halveksimaan. Kunnioita oppilaasi persoonallisuutta ja kuuntele hänen mielipiteitään ja hän tulee olemaan iloinen oppiessaan kanssasi.

6. Älä suutu. Jos suutut, se osittaa, ettet vielä ole oppinut hallitsemaan tunteitasi. Suuttumus on jotakin hävettävää budossa. Muista, että se joka helposti suuttuu menettää helposti myös arvostelukykynsä.

7. Älä säästä vaivojasi opettaessasi. Sinä edistyt samalla kun oppilaasi edistyvät. Ole kärsivällinen, kun opetat. Kukaan ei voi oppia kaikkea yhdellä kertaa. Ystävällisyys, kärsivällisyys ja kyky asettaa itsensä oppilaan sijalle ovat tärkeitä opettajan ominaisuuksia.

8. Älä pyri harjoittelussa tuomaan esille omaa voimaasi, ellei se tilanteen vuoksi ole välttämätöntä. Opeta parhaalla mahdollisella kyvylläsi. Aina sanat eivät ole tarpeeksi asian selvittämiseksi. joskus opetus on tehokkainta ilman sanoja. Toisinaan voit opettaa parhaiten olemalla häviäjä.

9. Muista, että oppilaat ovat opettajan peilikuvia. Omat ominaisuutesi tulevat heijastumaan oppilaissasi. Älä unohda, että samalla kun Sinä opetat oppilaitasi, opettavat oppilaat Sinua.

10. Rauhallisuus, kärsivällisyys, lujatahtoisuus, itseluottamus ja positiivinen ajattelukyky ovat parhaita arvoja mitä opettaja kykenee opettamaan. jos pystyt välittämään yhdenkin näistä tunteista oppilaillesi, ei tehtäväsi ole mennyt hukkaan.

Some