Laji

Hokutoryun, ”Pohjoisen tähden” -tyylisuunnan on kehittänyt Suomalaisten kamppailulajien isä, Auvo Niiniketo, joka on merkittävä vaikuttaja Suomen turvallisuusalojen koulutuksissa ja kansainvälisesti arvostettu kamppailukouluttaja. Niinikedolla on lajissa 10. Dan vyöarvo ja Soken arvonimi. Soke on ju-jutsun korkein arvonimi ja se voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä maailmassa. Lajin alkutaipaleesta lähtien merkittävässä roolissa ovat olleet myös Timo Hirvonen ja Risto Väntär, heillä on tänä päivänä 8. Dan vyöarvot ja kantavat Hanshin arvonimeä. 

Tyylisuunnan japaninkielisellä nimellä halutaan osoittaa kunnioitusta ju-jutsun synnyinmaata, Japania kohtaan. Hokutoryu ju-jutsu on hyväksytty kaikissa isoissa kansainvälisissä järjestöissä omaksi tyylisuunnakseen; tyylisuunnalla on oma vyöjärjestelmä, joka hyväksytään kaikkialla. Lisäksi lajin harrastajat kantavat oman tyylisuuntansa tunnusta, punaista kärjellään seisovaa kolmioita.

Helsingin Ju-Jutsuklubilla harjoitteleminen alkoi vuonna 1977, ja siitä tuli Suomen ensimmäinen ju-jutsuseura. Suomessa harrastettavien kamppailutaitojen joukossa Hokutoryu ju-jutsu on vakiinnuttanut asemansa, ja kuuluu suosituimpien lajien joukkoon. Hokutoryu ju-jutsu onkin levinnyt voimakkaasti; Suomessa harrastetaan 46 seurassa sekä useissa suljetuissa varuskuntien ja poliisien klubeissa. Hokutoryu on levinnyt voimakkaasti myös mm. Venäjälle ja Baltian maihin sekä Iraniin, Ecuadoriin ja Yhdysvaltoihin.

Hokutoryu on kehitetty Suomessa, perinteisestä japanilaisesta ju-jutsusta länsimaiseen ajatteluun sopivaksi, kuitenkin säilyttäen ju-jutsun keskeiset periaatteet. Perustekniikoita ovat lyönnit ja potkut, heitot, lukot ja kuristukset sekä erilaiset vapautumis- ja kuljetustekniikat. Näiden lisäksi tärkeänä osana harjoitteluun kuuluvat ylemmissä vyöasteissa ottelut ja sovelletut kamppailuharjoitteet niin aseetonta kuin aseellista vastustajaa vastaan. Itsepuolustustaidon lisäksi Hokutoryu ju-jutsusta saa hyvän, monipuolisen ja haastavan kuntoiluharrastuksen. Itsepuolustus- ja kuntolajina Hokutoryu on kasvattanut suosiotaan naisten (40 % harrastajista) ja nuorten keskuudessa, ja heidän osuus harrastajista onkin nousussa.

Hokutoryu ju-jutsuun on kehitetty erilliset sotilas- ja poliisi ju-jutsujärjestelmänsä, joissa on huomioitu nykyaikaisten aseiden käyttö apuvälineenä. Sotilas- ja poliisi ju-jutsua opetetaan viranomaisille useissa maissa.

Some