Sotilaat ja turvahenkilöt

Poliisi ju-jutsu

Poliisi ju-jutsu on viranomaisille tarkoitettu voimankäyttö- ja itsepuolustustaito, joka pohjautuu Hokutoryu ju-jutsuun ja korostaa väkivaltaisen henkilön haltuunottoa lievimmän keinon periaatteella.  

Poliisi ju-jutsun periaatteet ovat samat kuin siviilihenkilöille opetettavan Hokutoryu ju-jutsun ajatukset. Poliisi ju-jutsun ajatus on tehtävien tekniikoiden oikea-aikainen suorittaminen tehokkaalla tavalla. Tekniikoiden lukumäärä poliisi ju-jutsua harjoittelevilla on hieman niukempi siviilien harjoitteluun verrattuna, sillä poliisi ju-jutsu on ammattiin suoraan sovellettava taito, minkä tulee toimia luotettavasti tositilanteessa.

Painopiste on väkivaltaisen henkilön kohtaamisessa, haltuunotossa sekä hallintaotteiden harjoittelussa. Kasvava huumeongelma on myös huomioitu harjoittelussa. Huumausaineiden vaikutuksenalaisen henkilön kipukynnys on usein varsin korkea ja tämä seikka on muistettava hallintaotteita harjoiteltaessa. Viranomaisen käytössä olevien voimankäyttövälineiden harjoittelu kuuluu myös ohjelmaan, samoin myös perustoimintataktiikoiden läpikäyminen.

Varsinainen poliisi ju-jutsutoiminta käynnistyi Helsingissä Auvo Niinikedon toimesta 1980-luvun alkupuolella. Hokutoryu ju-jutsun ansioksi mainittakoon mm. poliisin siirtyminen kovan patukan käyttöön perinteisen kumisen “nokialaisen” sijaan.

Poliisin työturvallisuus ja tehokas viranhoito vaatii ammattitaitoisia otteita. Käsiraudat kuuluvat kaikkialla maailmassa poliisin vakiovarusteisiin. Hokutoryu ju-jutsun sisältämät käsirautatekniikat mahdollistavat tehokkaan ja asiakkaan kannalta turvallisen käsittelyn.

Sotilas ju-jutsu

Puolustusvoimissa lähitaistelulla tarkoitetaan taistelutilannetta, jossa lähietäisyydellä oleva vastustaja tulee pyrkiä eliminoimaan, aina tehokkaimmalla ja nopeimmalla käytettävissä olevalla tavalla. Lähitaistelu voi tulla kysymykseen varsin monissa eri tilanteissa, kuten taisteltaessa omassa tai vastustajan puolustusasemassa, asutuskeskuksessa, sekä erilaisissa sissi- ja erikoistehtävissä. Lähitaistelussa käytetään ensisijaisesti omaa henkilökohtaista tuliasetta, ensin ampumalla ja sen jälkeen lyömällä tai pistämällä. Seuraavaksi käytetään muita kylmiä aseita ja tilapäisvälineitä. Tarvittaessa on kyettävä vastustaja voittamaan ilman asetta.

Tavoite

Lähitaistelutaito on tärkeä osa sotilaan perustaitoja kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa. Lähitaistelukoulutuksen päämääränä on sotilaan teknillisen lähitaistelutaidon, fyysisen kunnon, rohkeuden, itseluottamuksen, taisteluhengen ja oma-aloitteisuuden kehittäminen kamppailutilanteen voittamiseksi. Tavoitteena on hallita nopea ja vaistonvarainen toiminta yksinkertaisin ja suoraviivaisin toimenpitein hyökkääjän taltuttamiseksi. Rauhan ajan vartio- ja päivystyspalveluksessa, sekä sotilaspoliisitoiminnassa, on kyettävä kiinniotettava taltuttamaan tehokkaasti, mutta samalla ottaen huomioon, ettei käytä suurempaa väkivaltaa kuin tilanne edellyttää.

Sotilaille tarkoitettu ju-jutsu osana lähitaistelukoulutusta

Taistelusukeltajakoulutuksessa, sotilaspoliisikoulutuksessa sekä Maanpuolustuskorkeakoulun maa- ja merikadettien koulutuksessa on käytetty sotilas ju-jutsun tekniikoita osana lähitaistelukoulutusta. Sotilas ju-jutsutekniikat ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia ja ne pyrkivät vastaamaan lähitaistelulle asetettuihin tavoitteisiin jo lyhyenkin harjoittelu jälkeen.

Sotilas ju-jutsun harjoittelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

– puolustusasento
– liikkuminen
– väistöt
– torjunnat aseellista ja aseetonta vastustajaa vastaan
– lyönnit
– potkut
– heitot ja kaadot
– kaatumistekniikat
– otteista vapautumiset
– hallinta- ja kuljetusotteet
– pampun, käsirautojen ja veitsen käyttö
– erilaiset vapaaottelumuodot

Sotilas ju-jutsu osana muuta ju-jutsutoimintaa

Sotilas ju-jutsu on tarkoitettu vain puolustusvoimien sotilaskoulutuksen tarpeisiin. Siinä on kuitenkin paljon liittymäkohtia poliisien ja rajavartiolaitoksen ju-jutsun kanssa. Merkittävimmän eron muodostavat mm. tekniikoiden suoraviivaisuus ja veitsen käsittely. Sotilas ju-jutsun harjoittelija saa omien tekniikoiden lisäksi samat valmiudet kuin tavallinen Hokutoryu ju-jutsun harjoittelija. Tämä antaa mahdollisuuden harjoitella oman erikoisryhmänsä lisäksi muidenkin ju-jutsuharrastajien kanssa.

Some