Hokutoryu PRO-ottelut

Merkittävimmät erot Hokutoryu PRO-otteluiden ja yleisten ottelusääntöjen välillä ovat seuraavat:

– ottelut käydään häkissä tai nyrkkeilykehässä
– otteluaika on 3x3min, erien välillä 1 min tauko
– polvipotkut päähän sallitaan
– ottelijoiden kädet sidotaan käsisiteillä

Ote Hokutoryu PRO-kilpailusäännöistä

Viralliset säännöt löytyvät tästä linkistä (tulostettava versio). 

Hokutoryu PRO -ottelun tarkoituksena on kamppailla vastustajan kanssa hyödyntäen ju-jutsun perinteistä kamppailuajatusta ja tekniikoita. Tavoitteena on, että ottelijan tulee osoittaa kamppailussa hyvää ju-jutsuhenkeä, rohkeutta, paineensietokykyä ja peräänantamattomuutta sekä kykyä käyttää ja soveltaa monipuolisesti ju-jutsutekniikkaa.

Hokutoryu PRO -ottelun tekniikat

Käsitekniikat / osuma-alueet

– Suorat lyönnit ja koukkulyönnit (ZUKI)
– Kiertävät lyönnit (UCHI)
– Erikoislyönnit (EMPI, TETTSUI, TEISHO, SHUTO, HAITO)

Kaikki lyöntitekniikat saa kohdistaa:

– vartaloon pois lukien selkään, kurkkuun, kaulaan, niskaan tai ylähartian alueelle.
– raajojen lihasten alueelle

Jalkatekniikat / osuma-alueet

– Suorat potkut ja kiertävät potkut (GERI)
– Erikoispotkut (HIZA, KAKATO)

Kaikki potkutekniikat saa kohdistaa:

– päähän
– vartaloon pois lukien selkään, kurkkuun, kaulaan tai niskaan.
– raajojen lihasten alueelle pois lukien suorat potkut.

Maassa makaavaan vastustajaan voi suunnata potkutekniikan sallitulle osuma-alueelle siten, että potkaisijan toisen jalan polvi on maassa. Maasta voi suunnata potkutekniikan yläpuolella olevaan vastustajaan sallitulle osuma-alueelle. Mattokamppailussa samassa tasossa vastustajan kanssa kantapääpotkut (KAKATO) ylhäältä alaspäin tai vaakatasossa vastustajan päähän on kielletty.

Heitot, kaadot, pyyhkäisyt, maahan viennit (NAGE–WAZA)

Vastustajan voi heittää tai kaataa millä tahansa tekniikalla kuitenkin siten että kyseiseen tekniikkaan ei ole yhdistetty mitään niskaan tai selkärankaan suunnattua puhdasta lukko- tai kuristustekniikkaa. Heittäjän (TORI) tulee hallita sekä heitettävä (UKE) että koko heittotilanne siten, että itse tekniikasta (WAZA) tai alastulosta (UKEMI) ei aiheudu loukkaantumisvaaraa kummallekaan osapuolelle.

Lukkotekniikat (KANSETSU-WAZA)

Lukot saa kohdistaa mihin tahansa niveleen pois lukien niskaan ja selkärangan alueelle, ei sormien nivelten alueelle eikä kiertäviä lukkoja polviniveliin. Lukot voi suorittaa joko pystyottelussa tai matto-ottelussa.

Kuristustekniikat (SHIME-WAZA)

Kuristukset voi suorittaa joko pystyottelussa tai matto-ottelussa pois lukien heiton tai heiton yrityksen yhteydessä. Kuristukset voivat olla ns. paljaita kuristuksia (HADAKA–JIME) tai vastustajan puvun kauluksen avulla tehtyjä kuristuksia.

Hokutoryu PRO-ottelussa kielletyt tekniikat ja toiminnot

– Pakeneminen, kamppailun pakoileminen, pelon näyttäminen tai loukkaantuneen esittäminen
– Epäurheilijamainen käytös
– Kaikki kommentointi tai protestointi
– Loukkaavat tai epäasialliset ilmeet ja eleet
– Puskeminen päällä
– Lyönnit päähän tai pään alueelle (silmät, kurkku, kaula, niska)
– Lyönnit kurkun, kaulan, niskan ja ylähartian alueelle
– Potkut kurkkuun, kaulaan tai niskaan
– Lyönnit ja potkut vastustajan sukuelimiin tai niveliin
– Polvipotkut vastustajan päähän siten, että potkaisija pitää kiinni vastustajan päästä, niskasta tai takista
– Potkut pystystä maassa makaavaan vastustajaan
– Suorat potkut jalkoihin, polvi- tai nilkkaniveleen
– Mattokamppailussa samassa tasossa vastustajan kanssa kantapääpotkut ylhäältä alaspäin tai vaakatasossa vastustajan päähän
– Heitot tai heiton yritykset yhdistettynä lukko- tai kuristustekniikkaan
– Lukot niskaan ja selkärangan alueelle
– Lukkotekniikat, jotka aiheuttavat kiertävän väännön polviniveliin
– Vastustajan sormen tai sormien taivuttaminen taaksepäin
– Vastustajan puvun tai muiden varusteiden tarkoituksellinen repiminen
– Vastustajan vahingoittaminen kielletyllä tekniikalla

Ottelualue

Hokutoryu PRO – ottelut käydään nyrkkeilykehässä tai otteluhäkissä, jonka alustana on pehmuste joka on tarkoitettu kamppailulajikäyttöön.

Suojavarusteet

Seuraavat suojavarusteet ovat pakollisia Hokutoryu PRO – otteluissa:

– Miehillä alasuojat
– Naisilla rintasuojat
– Sekä miehillä että naisilla hammassuojat

Hokutoryu PRO-ottelussa ottelijoiden kädet sidotaan käsisiteillä, jotka ovat enintään 5 m ja vähintään 2,5m pituiset. Käsisiteiden tulee olla valmistettu joustavasta materiaalista. Sidonta voidaan varmistaa teippaamalla. Sitominen ja teippaus tulee toteuttaa siten, että rannetta ei sidota jäykäksi, ja että sidonnasta huolimatta otekamppailu on mahdollista. Käsisiteiden ja teipin lisäksi muita pehmusteita tai lisäosia ei saa käyttää. Ennen ottelua ottelun tuomari tarkastaa ottelijoiden käsien sidonnat, ja tarvittaessa määrää sen tehtäväksi uudelleen.

Hokutoryu PRO -ottelun kesto

Hokutoryu PRO-ottelun kesto on kolme 3 minuutin erää, joiden välissä on yhden minuutin tauko. Otteluaika on ns. tehollista otteluaikaa, jolloin mattotuomarin keskeyttäessä ottelun komennolla YAME, ajanotto keskeytetään. Ajanottoa jatketaan mattotuomarin jatkaessa ottelua komennolla HAJIME.

Some