Ote Hokutoryu alle 18-vuotiaiden kilpailusäännöistä

Viralliset säännöt löytyvät tästä linkistä (tulostettava versio). 

Hokutoryu-ottelun tarkoituksena on kamppailla vastustajan kanssa hyödyntäen ju-jutsun perinteistä kamppailuajatusta ja tekniikoita. Tavoitteena on, että ottelijan tulee osoittaa kamppailussa hyvää jujutsuhenkeä, rohkeutta, paineensietokykyä ja peräänantamattomuutta sekä kykyä käyttää ja soveltaa monipuolisesti ju-jutsutekniikkaa. Alle 18-vuotiaiden osalta korostetaan erityisesti rehdin kamppailun, vastustajan kunnioittamisen, muiden kannustamisen ja yhteisten sääntöjen noudattamisen merkitystä.

Alle 18-vuotiaiden ikäluokat

Hokutoryu ju-jutsun alle 18-vuotiaiden ottelijoiden ikäluokat ovat:

– Juniorit: 7 – 13 – vuotiaat (Ikäluokka J)
– Kadetit: 14 – 15 – vuotiaat (Ikäluokka C)
– Nuoret: 16 – 17 – vuotiaat (Ikäluokka Y)

Ottelijan ikäluokka määräytyy syntymäpäivän mukaan. Kaikki alle 18-vuotiaiden ottelusarjat jaetaan eri sääntösovellusten mukaan eri ikäluokkiin seuraavasti:

– Ikäluokka Y: nuoret (16 – 17 – vuotiaat): ei tyrmäykseen johtavia potkuja päähän
– Ikäluokka C: kadetit (14 – 15 – vuotiaat) ja juniorit (7 – 13 – vuotiaat): ei tyrmäykseen johtavia potkuja päähän eikä kuristustekniikoita
– Ikäluokka J: juniorit (7 – 13 – vuotiaat): ei tyrmäykseen johtavia potkuja päähän, ei kuristustekniikoita eikä nivellukkoja muualle kuin kyynärniveleen

Hokutoryu-ottelun kulku

Hokutoryu-ottelussa toimitaan tämän ohjeen mukaisesti. Seremonialla osoitetaan kunnioitusta Hokutoryu ju-jutsua kohtaan, kunnioitusta vastustajaa kohtaan sekä kunnioitusta sääntöjä kohtaan, joita ehdottomasti noudatetaan.

– Ottelijat saapuvat tatamille mattotuomarin tai ottelun valvojan merkistä ja kumartavat pystykumarruksen (RITSUREI) ottelualueen ulkoreunalla
– Ottelijat asettuvat toisiaan vasten pystyasentoon kolmen metrin (3 m) päähän toisistaan
– Ottelu alkaa pystykumarruksella (RITSUREI) ensin mattotuomarille tai ottelun valvojalle ja sitten vastustajalle. Kumarrukset suoritetaan mattotuomarin tai ottelun valvojan komennolla REI.
– Ottelu alkaa mattotuomarin tai ottelun valvojan komennolla HAJIME.
– Mattotuomari tai ottelun valvoja keskeyttää tai päättää ottelun komennolla YAME.
– Keskeytyksen jälkeen ottelua jatketaan aloituspaikoilta pystyasennosta mattotuomarin tai ottelun valvojan komennolla HAJIME.
– Ottelun päätteeksi mattotuomari tai ottelun valvoja julistaa tarvittaessa ottelun voittajan (NO GACHI)
– Ottelun päätteeksi suoritetaan pystykumarrus (RITSUREI) ensin vastustajalle ja sitten mattotuomarille tai ottelun valvojalle. Kumarrukset suoritetaan mattotuomarin tai ottelun valvojan komennolla REI.
– Poistuessaan tatamilta ottelijat kumartavat pystykumarruksen (RITSUREI) ottelualueen ulkoreunalla.

Hokutoryu-ottelun tekniikat

Käsitekniikat / osuma-alueet

– Suorat lyönnit ja koukkulyönnit (ZUKI)
– Kiertävät lyönnit (UCHI)
– Erikoislyönnit (EMPI, TETTSUI, TEISHO, SHUTO, HAITO)

Kaikki lyöntitekniikat saa kohdistaa:
– vartaloon pois lukien selkään, kurkkuun, kaulaan, niskaan tai ylähartian alueelle
– raajojen lihasten alueelle

Jalkatekniikat / osuma-alueet

– Suorat potkut ja kiertävät potkut (GERI)
– Erikoispotkut (HIZA, KAKATO

Kaikki potkutekniikat saa kohdistaa:
– päähän pois lukien polvipotku (HIZAGERI)
– vartaloon pois lukien selkään, kurkkuun, kaulaan tai niskaan
– raajojen lihasten alueelle pois lukien suorat potkut
– alle 14-, alle 16- ja alle 18-vuotiaiden otteluissa (ikäluokat J, C ja Y) tyrmäykseen johtavat potkut päähän on kielletty

Maassa makaavaan vastustajaan voi suunnata potkutekniikan sallitulle osuma-alueelle siten, että potkaisijan toisen jalan polvi on maassa. Maasta voi suunnata potkutekniikan yläpuolella olevaan vastustajaan sallitulle osuma-alueelle. Mattokamppailussa samassa tasossa vastustajan kanssa kantapääpotkut (KAKATO) ylhäältä alaspäin tai vaakatasossa on kielletty.

Heitot, kaadot, pyyhkäisyt, maahanviennit (NAGE–WAZA)

Vastustajan voi heittää tai kaataa millä tahansa tekniikalla kuitenkin siten että kyseiseen tekniikkaan ei ole yhdistetty mitään niskaan tai selkärankaan suunnattua puhdasta lukko- tai kuristustekniikkaa. Heittäjän (TORI) tulee hallita sekä heitettävä (UKE) että koko heittotilanne siten, että itse tekniikasta (WAZA) tai alastulosta (UKEMI) ei aiheudu loukkaantumisvaaraa kummallekaan osapuolelle.

Lukkotekniikat (KANSETSU-WAZA)

Lukot saa kohdistaa mihin tahansa niveleen pois lukien niskaan ja selkärangan alueelle, ei sormien nivelten alueelle eikä kiertäviä lukkoja polviniveliin. Lukot voi suorittaa joko pystyottelussa tai mattoottelussa. Alle 14-vuotiaiden otteluissa (ikäluokka J) nivellukot muualle kuin kyynärniveleen on kielletty.

Kuristustekniikat (SHIME-WAZA)

Kuristukset voi suorittaa joko pystyottelussa tai matto-ottelussa pois lukien heiton tai heiton yrityksen yhteydessä. Kuristukset voivat olla ns. paljaita kuristuksia (HADAKA–JIME) tai vastustajan puvun kauluksen avulla tehtyjä kuristuksia. Alle 14- ja alle 16-vuotiaiden otteluissa (ikäluokat J ja C) kaikki kuristustekniikat on kielletty.

Hokutoryu-ottelussa kielletyt tekniikat ja toiminnot

Pakeneminen, kamppailun pakoileminen, pelon näyttäminen tai loukkaantuneen esittäminen

– Epäurheilijamainen käytös
 -Kaikki kommentointi tai protestointi
– Loukkaavat tai epäasialliset ilmeet ja eleet
– Puskeminen päällä
– Lyönnit päähän tai pään alueelle (silmät, kurkku, kaula, niska)
– Lyönnit kurkun, kaulan, niskan ja ylähartian alueelle
– Potkut kurkkuun, kaulaan tai niskaan
– Lyönnit ja potkut vastustajan sukuelimiin tai niveliin
– Polvipotkut vastustajan päähän
– Potkut pystystä maassa makaavaan vastustajaan
– Suorat potkut jalkoihin, polvi- tai nilkkaniveleen
– Mattokamppailussa samassa tasossa vastustajan kanssa kantapääpotkut ylhäältä alaspäin tai vaakatasossa
– Heitot tai heiton yritykset yhdistettynä lukko- tai kuristustekniikkaan
– Lukot niskaan ja selkärangan alueelle
– Lukkotekniikat, jotka aiheuttavat kiertävän väännön polviniveliin
– Vastustajan sormen tai sormien taivuttaminen taaksepäin
– Vastustajan puvun tai muiden varusteiden tarkoituksellinen repiminen
– Vastustajan vahingoittaminen kielletyllä tekniikalla
– Alle 14-vuotiaiden otteluissa (ikäluokka J) nivellukot muualle kuin kyynärniveleen
– Alle 14- ja alle 16-vuotiaiden otteluissa (ikäluokat J ja C) kaikki kuristustekniikat
– Alle 14-, alle 16- ja alle 18-vuotiaiden otteluissa (ikäluokat J, C ja Y) tyrmäykseen johtavat potkut päähän

Alle 18-vuotiaiden sääntökategoriat

Alle 18-vuotiaiden Hokutoryu-kilpailut ja -ottelut jaetaan ikäluokittain seuraaviin sääntökategorioihin:

– A-säännöt
– B-säännöt

A-säännöt

Hokutoryu-ottelut A-säännöillä otellaan minimisuojavarusteilla.

B-säännöt

Hokutoryu-ottelut B-säännöillä otellaan lisäsuojavarusteilla; minimisuojavarusteiden lisäksi käytetään tällöin pehmeitä sääri- ja jalkapöytäsuojia sekä käsisuojia, jotka mahdollistavat otekamppailun. Ennen kilpailun tai ottelun alkua käytettävät suojavarusteet tulee tarkastuttaa tatamin vastuutuomarilla. Suojavarusteissa ei saa olla muovisia tai metallisia kovikkeita tai muita vastaavia tukirakenteita.

Suojavarusteet

Seuraavat suojavarusteet ovat pakollisia Hokutoryu – kilpailuissa.

– Pojilla alasuojat
– Tytöillä rintasuojat (ikäluokat C ja Y)
– Sekä pojilla että tytöillä hammassuojat

Vaadittavat suojat tulee kilpailujen järjestäjän ilmoittaa etukäteen kilpailukutsussa.

Hokutoryu–otteluiden painoluokat alle 18-vuotiaille

Kilpailujen järjestäjä määrittelee kaikki alle 18-vuotiaiden painoluokat siten että kilpailijoiden painoero kilpailusarjan sisällä saa olla enintään 5 kg. Ikäluokassa J (7 – 13 – vuotiaat) järjestäjä määrittelee tarkemman ikäluokkajaon, jotta ottelijoiden väliset psyykkiset, fyysiset ja tekniset edellytykset otella ovat riittävästi tasapainossa.

Hokutoryu-ottelun kesto

Hokutoryu-kilpailuissa otteluiden kesto on kaksi 2 minuutin erää, joiden välissä on yhden minuutin tauko. Otteluaika on ns. tehollista otteluaikaa, jolloin mattotuomarin keskeyttäessä ottelun komennolla YAME, ajanotto keskeytetään. Ajanottoa jatketaan mattotuomarin jatkaessa ottelua komennolla HAJIME.

Alle 18-vuotiaiden turnausmuotoisissa kilpailuissa karsintaotteluiden kesto voi olla 1 x 2 min tai 1 X 3 min. Mikäli alle 18-vuotiaiden mestaruuskilpailujen (maa, maanosa, maailma) finaaliottelussa kahden erän jälkeen ottelu päättyy tuomareiden päätöksellä tasatulokseen (HIKIWAKE), otellaan yhden minuutin tauon jälkeen jatkoerä (ENCHO SEN) joka on pituudeltaan kaksi minuuttia.

Some