SOTILAS JU-JUTSU 2010

 

Perusteet
Puolustusvoimissa lähitaistelulla tarkoitetaan taistelutilannetta, jossa lähietäisyydellä oleva vastustaja tulee pyrkiä eliminoimaan aina tehokkaimmalla ja nopeimmalla käytettävissä olevalla tavalla. Lähitaistelu voi tulla kysymykseen varsin monissa eri tilanteissa, kuten taisteltaessa omassa tai vastustajan puolustusasemassa, asutuskeskuksessa sekä erilaisissa sissi – ja erikoistehtävissä. Lähitaistelussa käytetään ensisijaisesti omaa henkilökohtaista tuliasetta ensin ampumalla ja sen jälkeen lyömällä tai pistämällä. Seuraavaksi käytetään muita kylmiä aseita ja tilapäisvälineitä. Tarvittaessa on kyettävä vastustaja voittamaan ilman asetta.

Tavoite
Lähitaistelutaito on tärkeä osa sotilaan perustaitoja kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa. Lähitaistelukoulutuksen päämääränä on sotilaan teknillisen lähitaistelutaidon, fyysisen kunnon, rohkeuden, itseluottamuksen, taisteluhengen ja oma-aloitteisuuden kehittäminen kamppailutilanteen voittamiseksi. Tavoitteena on hallita nopea ja vaistonvarainen toiminta yksinkertaisin ja suoraviivaisin toimenpitein hyökkääjän taltuttamiseksi. Rauhan ajan vartio – ja päivystyspalveluksessa sekä sotilaspoliisitoiminnassa on kyettävä kiinniotettava taltuttamaan tehokkaasti, mutta samalla ottaen huomioon ettei käytä suurempaa väkivaltaa kuin tilanne edellyttää.

Sotilaille tarkoitettu ju-jutsu osana lähitaistelukoulutusta
Taistelusukeltajakoulutuksessa, sotilaspoliisikoulutuksessa sekä Maanpuolustus-korkeakoulun maa- ja merikadettien koulutuksessa on käytetty sotilas ju-jutsun tekniikoita osana lähitaistelukoulutusta. Sotilas ju-jutsutekniikat ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia ja ne pyrkivät vastaamaan lähitaistelulle asetettuihin tavoitteisiin jo lyhyenkin harjoittelu jälkeen.

Sotilas ju-jutsun harjoittelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

– puolustusasento
– liikkuminen
– väistöt
– torjunnat aseellista ja aseetonta vastustajaa vastaan
– lyönnit
– potkut
– heitot ja kaadot
– kaatumistekniikat
– otteista vapautumiset
– hallinta- ja kuljetusotteet
– pampun, käsirautojen ja veitsen käyttö
– erilaiset vapaaottelumuodot

Sotilas ju-jutsu osana muuta ju-jutsutoimintaa
Sotilas ju-jutsu on tarkoitettu vain puolustusvoimien sotilaskoulutuksen tarpeisiin. Siinä on kuitenkin paljon liittymäkohtia poliisien ja rajavartiolaitoksen ju-jutsun kanssa. Merkittävimmän eron muodostavat mm. tekniikoiden suoraviivaisuus ja veitsen käsittely. Sotilas ju-jutsun harjoittelija saa omien tekniikoiden lisäksi samat valmiudet kuin tavallinen Hokutoryu ju-jutsun harjoittelija. Tämä antaa mahdollisuuden harjoitella oman erikoisryhmänsä lisäksi muidenkin ju-jutsuharrastajien kanssa.